Maritime

 

(Tiếng Việt bên dưới)

The Netherlands is a leading maritime nation. The Port of Rotterdam is Europe’s largest port by far and Amsterdam is Europe’s fourth-largest. The Netherlands also distinguishes itself with a globally competitive group of suppliers to the offshore (maritime) industry and specialized R&D institutes. Overall, the Dutch maritime cluster focuses on high-end, added-value markets that require high levels of expertise, exceptional craftsmanship and research-based innovation.

As for Vietnam, the government encourages and creates favorable conditions for enterprises to invest in seaport development, and the shipbuilding industry is one of the government’s top priorities. The Damen Song Cam Shipyard is a signature example of Dutch and Vietnamese joint ventures in this industry, which produces around 80 ships annually.

Hà Lan là quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực hàng hải. Hà Lan sở hữu cảng biển Rotterdam, hiện đang là cảng biển lớn nhất châu Âu, và cảng Amsterdam, hiện cũng là cảng biển lớn thứ 4 của Châu Âu. Hà Lan tạo sự khác biệt so với các quốc gia khác bởi hàng loạt các nhà cung cấp dịch vụ phụ trợ cạnh tranh cho ngành công nghiệp hàng hải và những viện nghiên cứu chuyên ngành. Xét một cách tổng thể, ngành hàng hải Hà Lan tập trung vào phân khúc thị trường cao cấp với những giá trị gia tăng đòi hỏi cấp độ kiến thức chuyên sâu, kỹ năng đặc biệt khéo léo cùng với những sáng tạo dựa trên nghiên cứu chuyên biệt.

Về phía Việt Nam, chính phủ Việt Nam hiện đang khuyến khích và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào phát triển các cảng biển, và ngành đóng tàu cũng là một trong các ngành được ưu tiên tại Việt Nam. Công ty đóng tàu Damen – Sông Cấm là một ví dụ điển hình của mối quan hệ hợp tác tư nhân Hà Lan-Việt Nam trong lĩnh vực này với khả năng sản xuất 80 chiếc tàu mỗi năm.

Projects: