Horticulture

(Tiếng Việt bên dưới)

The Dutch horticulture sector is a global trendsetter and the undisputed international market leader in flowers, plants, bulbs and reproductive material. While the Netherlands is the number three exporter of nutritional horticulture products, Vietnam also has excellent potential in the field. Growing domestic demand has spurred on Vietnam’s ambitions of becoming a chief exporter of horticultural products. Though challenges remain, Vietnam’s favorable growing conditions and expertise in this domain are indicative of the rewarding potential for a partnership with the Netherlands. Da Lat Hasfarm and Apollo have become pioneers as they work to intergrate Dutch experience and expertise into the local flower market. They’ve also contributed to the development of Vietnam’s horticultural sector.

Hà Lan là quốc gia tiên phong đồng thời tạo ra xu hướng cho ngành trồng hoa thế giới, cũng như là người dẫn đầu thị trường toàn cầu với các sản phẩm hoa, cây vườn, và hạt giống. Trong khi Hà Lan là quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba đối với các sản phẩm cây vườn, hoa, Việt Nam cũng có những tiềm năng vô cùng lớn trong lĩnh vực này. Dù còn nhiều thách thức, những điều kiện thuận lợi về địa hình và khí hậu cũng như những kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho thấy tiềm năng tương lai trong hợp tác giữa Hà Lan và Việt nam trong lĩnh vực này. Da Lat Hasfarm và Appolo đã trở thành những doanh nghiệp tiên phong khi họ kết hợp những kinh nghiệm & kỹ thuật Hà lan với những kiến thức về thị trường hoa tại Việt Nam và đóng góp những viên gạch nền móng cho ngành trồng hoa Việt Nam.

Projects: