Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) lần đầu tiên cung cấp Báo cáo về Phát triển bền vững

Là một công ty bia đầy trách nhiệm và tự hào cam kết vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cộng đồng và hành tinh, sự phát triển bền vững từ lâu đã trở thành ưu tiên hàng đầu của công ty. Năm 2014, công ty lần đầu tiên tự hào cung cấp Báo cáo Phát triển bền vững 2014 – Vì Một Thế Giới Tốt Đẹp Hơn, thể hiện những nỗ lực và thành tưu về môi trường, xã hội, kinh tế hướng tới cam kết lâu dài của công ty về sự phát triển bền vững.

Báo cáo Phát triển bền vững tập trung vào 6 lĩnh vực: Tuyên truyền uống có trách nhiệm, Bảo vệ nguồn nước, Giảm khí thải CO2, Hỗ trợ cộng đồng, Nguồn cung ứng bền vững, Sức khỏe và an toàn. Dưới đây là những điểm nổi bật trong báo cáo:

– Tuyên truyền uống có trách nhiệm:

Công ty khuyến khích mạnh mẽ việc uống có trách nhiệm. Công ty phối hợp cùng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia và Ủy ban an toàn giao thông các tỉnh thành thực hiện chương trình tuyên truyền “Đã uống rượu bia, thì không lái xe” từ năm 2008. Trong nội bộ công ty, chúng tôi cũng đã ban hành Chính sách Thức Uống Có Cồn từ năm 2003 áp dụng cho toàn thể nhân viên.

– Bảo vệ nguồn nước:

Nhằm bảo vệ nguồn nước, công ty đầu tư quy mô lớn cho những công nghệ sản xuất tiết kiệm nước và hệ thống xử lý nước thải tiên tiến hiện đại. Trong năm 2014, công ty đã đạt được mức giảm ấn tượng 5,9% lượng nước tiêu thụ, đạt mức 3,07hl/hl so với mức 3,27hl/ hl trong năm 2013. Tại công ty, nước thải luôn được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo nguồn nước thải ra nguồn nước mặt phù hợp với quy định của pháp luật.

– Giảm thiểu khí thải CO2:

Trong 4 năm qua, công ty đã liên tục giảm lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất, từ 5,5kg/hl xuống còn 3,69kg/hl trong năm 2014. Đặc biệt với việc đầu tư vào năng lượng sinh khối (biomass), công ty dự định cắt giảm khí thải CO2 còn 2,34kg/hl trong năm 2015. 100% tủ lạnh ướp bia của công ty tuân thủ quy định về Chính sách tủ lạnh xanh toàn cầu của HEINEKEN.

– Hỗ trợ cộng đồng:

Nỗ lực của công ty là luôn hướng đến những hoạt động đầu tư cộng đồng mang tính chiến lược, ưu tiên hai lĩnh vực nguồn nước và giáo dục.

Công ty đã chủ động tổ chức những chương trình về nước, trong đó chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” rất thành công trong việc tuyên truyền tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Công ty cũng tài trợ học bổng “Vì an ninh tài nguyên nước” nhằm khuyến khích đam mê học tập và nghiên cứu về môi trường nước của những nhà khoa học trẻ về môi trường nước và những sinh viên nhằm góp phần bảo tồn nguồn nước sạch cho tương lai của Việt Nam.

Ngoài ra, công ty còn tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng như Mùa xuân ấm áp, Vầng trăng Ước mơ và chương trình hiến máu nhân đạo, với sự tham gia nhiệt tình của các nhân viên và đối tác kinh doanh. Những chương trình như vậy đã giúp đỡ hàng ngàn hộ dân, người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

– Nguồn cung ứng bền vững:

55% nhà cung cấp của công ty đã ký kết Quy tắc Nhà cung cấp toàn cầu của Heineken và công ty đang hướng đến mục tiêu 100% trong năm 2015.

– Sức khỏe và an toàn:

Công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo và những hoạt động thường niên để xây dựng thói quen ưu tiên đến an toàn và sức khỏe của nhân viên ở tất cả các phòng ban.

Báo cáo Phát triển bền vững đầy đủ 2014 của công ty có thể được truy cập và tải về tại:

http://www.vbl.com.vn/en/sustainability/sustainability-report/.