Xây dựng ngành hàng hải bền vững là chủ đề chính trong Hội Thảo Ngày Mai Xanh/Hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) tại Hải Phòng

SustainableMaritimeSector-012

Đại biểu của hơn 50 doanh nghiệp đã có cơ hội kết nối và trao đổi thông tin về phát triển bền vững trong ngành hàng hải. Kinh nghiệm chia sẻ từ các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đã cho thấy bước tiến rõ rệt và những giải pháp thiết thực cho quá trình xây dựng ngành hàng hải bền vững. Thông qua buổi hội thảo, đại biểu khối tư nhân trong và ngoài nước, cũng như đại diện các cơ quan nhà nước và các tổ chức giáo dục đào tạo cùng trao đổi góc nhìn đa chiều và kinh nghiệm thực tiễn hướng đến xây dựng một tương lai xanh hơn. Đồng thời hội thảo cũng khẳng định việc hướng tới phát triển bền vững ngành hàng hải là trách nhiệm của tất cả các bên liên quan và cần phải có những biện pháp hợp lý, kết hợp hài hòa ba yếu tố Con người, Môi trường và Lợi ích.

Đại diện phía Hà Lan như Nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm và Công ty Winel Vietnam mang đến nguồn cảm hứng mới cho các đại biểu thông qua phần chia sẻ mô hình phát triển bền vững. Đại diện phía Việt Nam như Công ty đóng tàu Phà Rừng và trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đóng góp bài trình bày chia sẻ kết quả nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của mình. Theo lời một đại biểu tham dự thì: “…tuân thủ theo tiêu chuẩn bền vững không chỉ giúp nâng cao chất lượng hoạt động mà còn mang lại cơ hội kinh doanh mới tại các thị trường đánh giá cao tính bền vững…”

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chiến dịch Ngày mai Xanh – “Tomorrow is Green” do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam khởi xướng. Dự án kêu gọi Việt Nam – Hà Lan chung tay tạo dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng.

 

SustainableMaritimeSector-009

SustainableMaritimeSector-281

 

SustainableMaritimeSector-006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *